Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 25, 2015

Gudstjenestens bibelske og historiske bakgrunn, samt innholdet i en tradisjonell gudstjeneste er tema for dagens samtale med prof. Arne Redse.


Nov 27, 2015

Vi samtaler med Stein Barlaup, prest i Midsund, om det aller mest sentrale: Selve Evangeliet


Nov 20, 2015

Den kristne kirken har helt fra begynnelsen bekjent sin tro ved å sammenfatte det som står i skriften i mindre, faste formuleringer. Noen slike formuleringer er blitt skrevet ned som bekjennelsesskrift, og blitt en del av kirkens arv. I dagens episode snakker vi med Kenneth Ellefsen, høgskolelektor på Fjellhaug...


Nov 13, 2015

Vi kristne ser forskjellig på spørsmålet om hva bibelen er. Man sier at vi har ulike bibelsyn. Dr. Sverre Bøe, professor på Fjellhaug internasjonale høgskole, er gjest på programmet i dag, og snakker med oss om dette temaet.