Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 8, 2019

Vi samtaler med Jarle Blindheim fra Lutherske fordypningsdager om hans reise til klassisk luthersk kristendom. Deretter hører vi litt om konferansen Lutherske fordypningsdager, som holdes i slutten av august hvert år.