Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 6, 2019

Vi snakker om katekismen på norsk, og om innholdet i det andre bud. I programposten troens språk snakker vi om ordene dåp og adiaforon.