Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 19, 2020

Etter en lang pause er vi tilbake med Luther bros. Vi snakker litt om dagens situsjon med coronavirus, om bakgrunnen for den lange pausen, trosreise og om presteembetet.