Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 25, 2020

Etter at vi har snakket om det tredje bud tar vi for oss ordene Sanctus og Nådemiddel i programposten troens språk.