Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 12, 2021

Vi snakker om temaer som berører stortingsvalget, på et mer prinsipielt plan. Vi kommer inn på spørsmål som hva et menneske er og de sfærene vi beveger oss i: Hjemme, menigheten og staten. Hva er staten, og hvilken rolle skal den ha ifølge Skriften, og hvilken rolle har den norske stat egentlig. Stemmer de overens?