Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 18, 2016

I dagens program av Ta vare på troen skal vi se på når Jesus lærer sine disipler om tilgivelse og oppgjør i Matt 18:15-20. Vi skal se på både konteksten og innholdet, og diskutere hvorvidt de ulike løftene som brukes i teksten kan brukes utenfor sin kontekst.


Nov 4, 2016

Vi snakker med dr. Arne Helge Teigen om Lovens tre bruk


Oct 28, 2016

Dagens program av Ta vare på troen handler om kjødelige synder som kan involvere bilder, filmer og lignende. Grunnet iTunes sine retningslinjer kan vi ikke legge denne episoden ut på selve podkasten, og jeg vil legge til at innholdet ikke er ment for våre aller minste lyttere. Dagens tema er likevel veldig aktuelt,...


Oct 21, 2016

Vi snakker om ekteskapet som ordning og institusjon, samt moderne utfordringer til denne


May 13, 2016

Vi snakker om pinsedag i lys av frelseshistorien