Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 29, 2016

Hva betyr ordene: Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk? Det skal vi se på i dagens program, når vi snakker om bibelen i sin kontekst.


Jan 25, 2016

Hva tenker du når du leser overskriften for dagens program? Det kan tenkes at det  innebærer en katolsk prest, en skriftestol og kanskje en gangster fra en amerikansk film. I dagens program skal vi søke den bibelske læren om skriftemålet.


Jan 15, 2016

Harald Kaasa Hammer er dagens gjest, og forteller om kirkeåret, tekstrekker og arbeidet med tekstbok 2011


Jan 8, 2016

I Guds menighet har man helt fra begynnelsen sunget salmer og sanger. Bibelen har sin egen salmebok, med 150 ulike sanger. Glimt av kristne sanger kan også skjelnes i det nye testamente, og gjennom hele kirkens historie har den kristne kirke sunget sanger. Hvorfor har man gjort det? Hva er innholdet i disse...