Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 26, 2016

Har du noen gang opplevd det krevende holde et regelmessig andakstliv? Eller har du opplevd vanskelige, om ikke umulige utfordringer i bønnelivet? Har du opplevd at du snakker med veggene og taket, men ikke med Gud? Da tror jeg du er slik som mange av oss andre, om ikke alle. I dagens program av Ta vare på troen skal...


Feb 19, 2016

Hva er nattverden? Hva gjør den for oss? Hvem skal gå til nattverd? Dette er de tre hovedspørsmålene som Martin Luther stiller om nattverden i sin store katekisme. I dette programmet skal vi søke svar på disse og flere spørsmål om nattverden, og samtidig svare på noen innvendinger.


Feb 12, 2016

Hvilket kall har Gud til familien: Far, mor og barn?