Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 18, 2016

I dag skal vi snakke om Herrens bønn, hva den er, i hvilken kontekst Jesus gir den til sine disipler, hvordan den er brukt gjennom historien, og hvordan vi kan bruke den i dag. Skal Herrens bønn læres utenat eller skal den brukes som en mal?

Vi har også denne gang en gjest ifra Sverige. Jacob Appell er prest i...


Mar 4, 2016

Johannes i Börsebo ligger for døden. Han er sterkt anfektet over sine mange synder, og er helt overbevist om at «nådens dør er blitt lukket». I håp om at denne gamle mannen skal dø salig, sender familien bud etter presten. Kanskje han kan gi noen trøst. Men hvordan vil det gå?
Scenen er hentet fra første...