Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 27, 2016

Sammen med Jan Helge Aarseth går vi gjennom en tale av TV-predikanten Guillermo Maldonado


Apr 22, 2016

Anne Margethe Lund snakker med oss om kjønn og kallet til pastoral tjeneste i menigehten


Apr 8, 2016

Hva er det kristne fellesskapet og hvordan skal det se ut?


Apr 1, 2016

Hvem var Rahab og hva kan vi l?re av henne? / Hvem var Rahab og hva kan vi l?re av henne?