Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 16, 2017

Jan Bygstad er gjest denne gangen, og vi snakker om budet: Du skal holde hviledagen hellig


Mar 9, 2017

Lars Kjetil Emblem er dagens gjest. Vi snakker om budet: Du skal ikke misbruke Guds navn


Mar 2, 2017

Lars Kjetil Emblem er dagens gjest. Vi snakker om budet: Du skal ikke ha andre guder enn meg