Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 27, 2017

Vi snakker med Ragnar Andersen om Philipp Melanchthon og hans innflytelse under reformasjonen


Oct 27, 2017

Oddvar Johan Jensen er gjest i dagens program, når vi snakker om Luther og reformasjonen fra riksdagen i Augsburg 1530 til Luthers død i 1546


Oct 27, 2017

Vi snakker med Oddvar Johan Jensen om Martin Luthers liv og virke fra ekskommunikasjon (1521) til riksdagen i Augsburg (1523)


Oct 6, 2017

Oddvar Johan Jensen er dagens gjest når vi går gjennom de førsrte årene i Martin Luthers liv og virksomhet, fra fødsel i 1483 til de 95 teser i 1517 og videre til ekskommunikasjon i 1521.