Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 24, 2017

På kjøkkenet til Eirik-Kornelius Garnes-Lunde, prest i Messiaskirken, snakker vi om hvorfor det er så mange ulike tolkninger av bibelen, og hva som er rett og god bibelbruk.


Nov 10, 2017

Harald Kaasa Hammer gir oss noen ting å tenke på før adventstiden begynner


Nov 3, 2017

Sakarias Ingolfsson snakker om bilder på dåpen i det gamle testamente.