Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 6, 2019

Vi snakker om katekismen på norsk, og om innholdet i det andre bud. I programposten troens språk snakker vi om ordene dåp og adiaforon.


Aug 9, 2019

Vi begynner med troens språk der vi samtaler om ordene Luthersk og Teofani. I programmets andre del snakker vi om betydningen av det første bud.


Jul 8, 2019

Vi samtaler med Jarle Blindheim fra Lutherske fordypningsdager om hans reise til klassisk luthersk kristendom. Deretter hører vi litt om konferansen Lutherske fordypningsdager, som holdes i slutten av august hvert år.


Jun 25, 2019

Vi begynner med å snakke om livet i kallet som en frelst kristen person. Hva betyr det kristne liv egentlig? I troens språk tar vi for oss ordene bønn, nåde, profet og gnostisisme. I siste del av programmet har vi en lek hvor Sakarias prøver å plassere ulike sitat fra Konkordieboken.


Jun 14, 2019

I første del av programmet gir vi et svar på Jørn Strand sin nylige tale om falske profeter. I troens språk gjennomgår vi ordene Soteriologi (frelseslære), Eksegese og Eisegese.