Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 25, 2019

Vi begynner med å snakke om livet i kallet som en frelst kristen person. Hva betyr det kristne liv egentlig? I troens språk tar vi for oss ordene bønn, nåde, profet og gnostisisme. I siste del av programmet har vi en lek hvor Sakarias prøver å plassere ulike sitat fra Konkordieboken.


Jun 14, 2019

I første del av programmet gir vi et svar på Jørn Strand sin nylige tale om falske profeter. I troens språk gjennomgår vi ordene Soteriologi (frelseslære), Eksegese og Eisegese.


Jun 1, 2019

Vi snakker om de kristne helligdagene som vi feirer i Norge, og hvordan vi har fått dem. I troens språk ser vi på ordene Messias og Kirketukt.