Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 25, 2020

Etter at vi har snakket om det tredje bud tar vi for oss ordene Sanctus og Nådemiddel i programposten troens språk.


Mar 19, 2020

Etter en lang pause er vi tilbake med Luther bros. Vi snakker litt om dagens situsjon med coronavirus, om bakgrunnen for den lange pausen, trosreise og om presteembetet.