Preview Mode Links will not work in preview mode

May 12, 2020

Vi samtaler om flere ulike temaer tilknyttet begrepet fri nattverd. Hva er nattverden i så fall fri fra?