Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 1, 2019

Vi snakker om de kristne helligdagene som vi feirer i Norge, og hvordan vi har fått dem. I troens språk ser vi på ordene Messias og Kirketukt.