Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 14, 2019

I første del av programmet gir vi et svar på Jørn Strand sin nylige tale om falske profeter. I troens språk gjennomgår vi ordene Soteriologi (frelseslære), Eksegese og Eisegese.