Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 25, 2019

Vi begynner med å snakke om livet i kallet som en frelst kristen person. Hva betyr det kristne liv egentlig? I troens språk tar vi for oss ordene bønn, nåde, profet og gnostisisme. I siste del av programmet har vi en lek hvor Sakarias prøver å plassere ulike sitat fra Konkordieboken.