Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 9, 2019

Vi begynner med troens språk der vi samtaler om ordene Luthersk og Teofani. I programmets andre del snakker vi om betydningen av det første bud.