Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 10, 2015

Ordet kristendom er et velkjent ord i det norske språk, og allikevel så vekker det svært ulike tanker og følelser hos ulike mennesker. I tillegg spriker meningne om hva kristendom dypest sett er for noe. Vi snakker med Asbjørn Kvalbein om kristendom, og forsøker komme til bunns i hva det er for noe.

Vi kommer inn på temaer som himmel og fortapelse, Jesus Kristus, Bibelen og troen. Vi forsøker å finne ut om kristendom egentlig kan kalles for en religion, og til slutt om kristne virkelig er bedre enn alle andre.

Asbjørn Kvalbein er webpastor hos Norea Mediemisjon og har en kjent stemme, både på Norea sine radiosendinger og de ulike podkastene de publiserer. Du kan bli kjent med begge deler på norea.no.