Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 25, 2015

Vi bekjenner troen på en treenig Gud: Fader Sønn og Hellig Ånd. I denne episoden av podkasten Ta vare på troen samtaler Sakarias Ingolfsson med Endre Stene, forsamlingsleder i Namsos Misjonsforsamling og lærer på Fjellheim bibelskole, om temaet Hvem er Gud Fader? Vi snakker om hvem han er, hva han har gjort for oss, og prøver å svare på et par innvendinger: Hvorfor kaller vi Gud for nettopp far? og hvordan kan Gud være både god og allmektig, når vi ser så mye ondt i verden?

Begrep som brukes i episoden
  • Med Den første trosartikkel sikter vi til den første delen av trosbekjennelsen, som handler om Gud Fader: "Jeg tror på Gud Fader allmektig, himmelens og jordens skaper".
  • Med Den naturlige åpenbaring sikter vi til at alt som eksisterer, vitner med sin eksistens om at noen har skapt det. En kan derfor, med naturen som kilde, trekke den slutningen at naturen er skapt, at det derfor er en skaper, og at vi står ansvarlig for ham.
  • I motsetning til den naturlige åpenbaringen er Den spesielle åpenbaring et begrep for den delen av Guds åpenbaring, som er nedtegnet i Bibelen. Denne åpenbaringen inneholder all sannhet som er nødvendig til å kjenne Gud, og bli frelst i troen på Jesus.
Bibelsitat

1 Mosebok 1:1

I begynnelsen skapte Gud himmel og jord

Salme 17:15

Jeg skal i rettferdighet få se ditt åsyn. Når jeg våkner, skal jeg mettes ved synet av din skikkelse.

Hebreerbrevet 1:3

Han er avglansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen, og han bærer alle ting ved sin krafts ord. Etter at han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye

1 Mosebok 1:29

Og Gud sa: Se, jeg har gitt dere alle planter som sår seg over hele jorden, og hvert tre med frukt som setter frø. Det skal være føde for dere.

1 Mosebok 9:3

Alt som rører seg og lever, skal være til føde for dere. Likesom jeg ga dere de grønne plantene, gir jeg dere alt dette.

5 Mosebok 29

Det skjulte hører Herren vår Gud til, men det åpenbarte er for oss og for våre barn til evig tid, for at vi skal holde alle ordene i denne loven.