Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 9, 2015

Vi kommer inn på mange temaer, og snakker blant annet om hvordan Den Hellige Ånd åpenbarer seg, hvordan han arbeider gjennom kirken, det åpenbarte ord, og i våre hjerter. Vi spør om forholdet mellom begrepene person og kraft, og til slutt snakker vi om synd mot Den Hellige Ånd. Du kan høre samtalen her på siden (bruk spilleren nedenfor) eller gjennom podkast-app på din datamaskin eller mobil. Se mer informasjon her