Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 13, 2015

Vi kristne ser forskjellig på spørsmålet om hva bibelen er. Man sier at vi har ulike bibelsyn. Dr. Sverre Bøe, professor på Fjellhaug internasjonale høgskole, er gjest på programmet i dag, og snakker med oss om dette temaet.