Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 19, 2016

Hva er nattverden? Hva gjør den for oss? Hvem skal gå til nattverd? Dette er de tre hovedspørsmålene som Martin Luther stiller om nattverden i sin store katekisme. I dette programmet skal vi søke svar på disse og flere spørsmål om nattverden, og samtidig svare på noen innvendinger.