Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 26, 2016

Har du noen gang opplevd det krevende holde et regelmessig andakstliv? Eller har du opplevd vanskelige, om ikke umulige utfordringer i bønnelivet? Har du opplevd at du snakker med veggene og taket, men ikke med Gud? Da tror jeg du er slik som mange av oss andre, om ikke alle. I dagens program av Ta vare på troen skal vi se på hvordan Martin Luther reagerte når hans barberer, Peter Beskendorf, betrodde seg til ham med sine bønne-problemer.