Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 18, 2016

I dag skal vi snakke om Herrens bønn, hva den er, i hvilken kontekst Jesus gir den til sine disipler, hvordan den er brukt gjennom historien, og hvordan vi kan bruke den i dag. Skal Herrens bønn læres utenat eller skal den brukes som en mal?

Vi har også denne gang en gjest ifra Sverige. Jacob Appell er prest i stiftelsen Missionsprovinsen og lærer på församlingsfakulteten i Göteborg.

Da dette er program nummer 20 tar jeg litt tid i innledingen til å se meg litt til bake, for så å vende blikket fremover og snakke litt om veien videre. Jeg nevner flere mulige temaer for fremtidige episoder, deriblant flere temaforslag som jeg har fått inn fra lyttere. Hvis du vil være med å forme programmet videre, gi gjerne en tilbakemelding på facebook.com/tvptroen eller telefon/SMS (97619658).