Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 28, 2016

Dagens program av Ta vare på troen handler om kjødelige synder som kan involvere bilder, filmer og lignende. Grunnet iTunes sine retningslinjer kan vi ikke legge denne episoden ut på selve podkasten, og jeg vil legge til at innholdet ikke er ment for våre aller minste lyttere. Dagens tema er likevel veldig aktuelt, og vi ser på et vanskelig tema fra et kristent ståsted. Du finner programmet på nettressursen foross.no.