Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 2, 2017

Vi fortsetter å snakke om loven, denne gangen om lovens tredje bruk: Som en veiledning for det kristne liv.