Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 9, 2017

Lars Kjetil Emblem er dagens gjest. Vi snakker om budet: Du skal ikke misbruke Guds navn