Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 27, 2017

Vi snakker med Oddvar Johan Jensen om Martin Luthers liv og virke fra ekskommunikasjon (1521) til riksdagen i Augsburg (1523)