Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 25, 2015

Gudstjenestens bibelske og historiske bakgrunn, samt innholdet i en tradisjonell gudstjeneste er tema for dagens samtale med prof. Arne Redse.