Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 8, 2016

I Guds menighet har man helt fra begynnelsen sunget salmer og sanger. Bibelen har sin egen salmebok, med 150 ulike sanger. Glimt av kristne sanger kan også skjelnes i det nye testamente, og gjennom hele kirkens historie har den kristne kirke sunget sanger. Hvorfor har man gjort det? Hva er innholdet i disse sangene? Hvordan har sangen utviklet seg? Disse og flere spørsmål skal vi høre om i dagens program.