Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 15, 2016

Harald Kaasa Hammer er dagens gjest, og forteller om kirkeåret, tekstrekker og arbeidet med tekstbok 2011