Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 25, 2016

Hva tenker du når du leser overskriften for dagens program? Det kan tenkes at det  innebærer en katolsk prest, en skriftestol og kanskje en gangster fra en amerikansk film. I dagens program skal vi søke den bibelske læren om skriftemålet.