Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 22, 2016

Anne Margethe Lund snakker med oss om kjønn og kallet til pastoral tjeneste i menigehten