Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 29, 2016

Hva betyr ordene: Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk? Det skal vi se på i dagens program, når vi snakker om bibelen i sin kontekst.