Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 4, 2016

Johannes i Börsebo ligger for døden. Han er sterkt anfektet over sine mange synder, og er helt overbevist om at «nådens dør er blitt lukket». I håp om at denne gamle mannen skal dø salig, sender familien bud etter presten. Kanskje han kan gi noen trøst. Men hvordan vil det gå?
Scenen er hentet fra første fortellingen i den historiske romanen Steingrunnen av Bo Giertz. I dag skal vi snakke om Johannes i Börsebo, hvorfor han er så redd, og hva som kommer ham til unnsetning.