Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 27, 2016

Sammen med Jan Helge Aarseth går vi gjennom en tale av TV-predikanten Guillermo Maldonado