Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 20, 2015

Den kristne kirken har helt fra begynnelsen bekjent sin tro ved å sammenfatte det som står i skriften i mindre, faste formuleringer. Noen slike formuleringer er blitt skrevet ned som bekjennelsesskrift, og blitt en del av kirkens arv. I dagens episode snakker vi med Kenneth Ellefsen, høgskolelektor på Fjellhaug Internasjonale Høgskole om bekjennelsesskriftene.