Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 25, 2015

Vi bekjenner troen på en treenig Gud: Fader Sønn og Hellig Ånd. I denne episoden av podkasten Ta vare på troen samtaler Sakarias Ingolfsson med Endre Stene, forsamlingsleder i Namsos Misjonsforsamling og lærer på Fjellheim bibelskole, om temaet Hvem er Gud Fader? Vi snakker om hvem han er, hva han har gjort for...


Sep 10, 2015

Ordet kristendom er et velkjent ord i det norske språk, og allikevel så vekker det svært ulike tanker og følelser hos ulike mennesker. I tillegg spriker meningne om hva kristendom dypest sett er for noe. Vi snakker med Asbjørn Kvalbein om kristendom, og forsøker komme til bunns i hva det er for noe.

Vi kommer inn...