Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 2, 2017

Lars Kjetil Emblem er dagens gjest. Vi snakker om budet: Du skal ikke ha andre guder enn meg